WoRMS source details

Sars, M. (1863). Geologiske og zoologiske Iagttabelse, anstillede paa en Reise i en Deelaf Trondhjems Stift i Sommerren 1862. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Christiania, 12(3): 253-340.
51728
Sars, M.
1863
Geologiske og zoologiske Iagttabelse, anstillede paa en Reise i en Deelaf Trondhjems Stift i Sommerren 1862
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Christiania
12(3): 253-340
Publication
Kristian Fauchald's Polychaeta DB
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin