WoRMS banner
Add search provider Add provider
Twitter: Latest updates @WRMarineSpecies

WoRMS source details

NameSars, G. O. (1872). Diagnoser af nye Annelider fra Christianiaforden, efter Professor M. Sar's efterladte Manuskripter. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1871: 406-417.
SourceID51722
AuthorsSars, G. O.
Year1872
TitleDiagnoser af nye Annelider fra Christianiaforden, efter Professor M. Sar's efterladte Manuskripter.
JournalForhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania
Suffix1871: 406-417
Type Publication
Linkhttp://www.biodiversitylibrary.org/item/150966#page/410/mode/1up
NoteWorld Polychaeta Database (WPolyDb).
No figures. Journal issue not available online as at January 2013. Copy available at BHL scanned the 18 February 2014, linked to this page the 06 March 2017
Full textSarsO1872_DiagAnneliderChristianiafjorden2ndCopy.pdf OpenAccess publication
Abstract[None. Introduction as follows:]
Af de af min Fader i Christianiafjorden, navnlig ved Drøbak, iagttagne talrige Annelideformer vil i sin Tid en fuldstaendig Fortegnelse tilligemed udførlige Beskrivelser af de nye og mindre bekjendte Arter blive givet i Nyt Magazin for Naturvidenskaberne som Fortsaettelse af hans „Bidrag til Kundskab om Christiania-fjordens Fauna". Da der imidlertid vel vil gaa nogen Tid hen, inden denne Afhandling kan udkomme in extenso, har jeg troet her foreløbigt at burde meddele Diagnoser af de allerede af min Fader characteriserede nye Former. Diagnoserne ere gjengivne saa vidt muligt ordret efter min Faders efterladte Manuskripter, kun med de Smaaforandringer, som maatte foretages, fordi de endnu ikke vare forberedte til Publication.
Geographical
term
Norway
Bibliographical
term
Systematics, Taxonomy
Taxonomic
terms
Annelida
Polychaeta
Taxa
(22)
Checked: verified by a taxonomic editorAricia norvegica M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorPhylo norvegicus (M. Sars in G.O. Sars, 1872) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorChone longocirrata M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorChone duneri Malmgren, 1867 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorClymene affinis M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorPraxillella affinis (M. Sars in G.O. Sars, 1872) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorClymene droebachiensis Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorEuclymene droebachiensis (Sars, 1872) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorClymene planiceps M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorIsocirrus planiceps (M. Sars in G.O. Sars, 1872) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorCtenospio plumosus Sars, 1867 (taxonomy source)
Checked: verified by a taxonomic editorDasychone inconspicua M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorBranchiomma inconspicua (M. Sars in G.O. Sars, 1872) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorEteone fucata M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorEteone flava (Fabricius, 1780) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorLaenilla mollis M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorAustrolaenilla mollis (Sars, 1872) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorLumbriclymene Sars, 1872 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorLumbriclymene cylindricauda Sars, 1872 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorOnuphis quadricuspis M. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorParadiopatra quadricuspis (M. Sars in G.O. Sars, 1872) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorPrionospio plumosus M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorPrionospio plumosa M. Sars in G.O. Sars, 1872 (basis of record)
Checked: verified by a taxonomic editorPrionospio plumosus M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorPrionospio plumosa M. Sars in G.O. Sars, 1872 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorProtula borealis M. Sars, 1866 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorProtula tubularia (Montagu, 1803) (additional source)
Checked: verified by a taxonomic editorSpiophanes cirrata M. Sars in G.O. Sars, 1872 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorStreblosoma M. Sars in G.O. Sars, 1872 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorStreblosoma cochleatum M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorStreblosoma bairdi (Malmgren, 1866) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorStreblosoma intestinale M. Sars in G.O. Sars, 1872 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorThelepodopsis Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorThelepus Leuckart, 1849 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorThelepodopsis flava M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorThelepus cincinnatus (Fabricius, 1780) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorTrophonia flabellata M. Sars in G.O. Sars, 1872 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorTherochaeta flabellata (Sars in Sars, 1872) (original description)
Distributions
(2)
Oslofjord for Checked: verified by a taxonomic editorStreblosoma intestinale M. Sars in G.O. Sars, 1872
Oslofjorde for Checked: verified by a taxonomic editorTrophonia flabellata M. Sars in G.O. Sars, 1872
Export toRIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
2013-01-18 04:47:33Z  changed  Read, Geoffrey
2017-03-06 13:17:11Z  changed  Gil, João
2017-04-24 17:36:21Z  changed  Picton, Bernard
 [Back to search]