WoRMS source details

Mørch O. A. (1857). Fortegnelse over Grønlands Bløddyr. [in] Rink, Grønland geographisk og statistik beskrivet. Kjøbenhavn, Louis Klein : 75-100
40083
Mørch, O. A.
1857
Fortegnelse over Grønlands Bløddyr. [in] Rink, Grønland geographisk og statistik beskrivet
Kjøbenhavn, Louis Klein
75-100
Publication
CLEMAM P1024
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-01-04 09:34:15Z
changed