WoRMS source details

Dybowski B., Grochmalicki J. (1925). Przyczynki do znajomości mięczaków jeziora Bajkalskiego (Contributions à la connaissance des Mollusques du lac Baical). Wladislaviidae nom. fam. Kosmos (Lwow). 50: 819-881.
298960
Dybowski B., Grochmalicki J.
1925
Przyczynki do znajomości mięczaków jeziora Bajkalskiego (Contributions à la connaissance des Mollusques du lac Baical). Wladislaviidae nom. fam
Kosmos (Lwow)
50: 819-881
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-04-04 07:27:53Z
created