WoRMS source details

Houttuyn, M. (1771) Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnæus. Met naauwkeurige afbeeldingen. Eerste deels, zestiende stuk. De hoorens. - pp. [1-4], 1-629, Pl. CXX-CXXV [= 120-125]. Amsterdam. (Erven van F. Houttuyn).
167208
Publication
Date
action
by
2013-04-06 13:22:05Z
created