WoRMS source details

Danielssen, D.C., 1859. Beretning om en Zoologisk Reise foretagen i sommeren 1857.— Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 11: 1-58.
154763
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin