WoRMS source details

Anslijn, N., 1826. Lijst van insekten in den omtrek van Haarlem gevonden, ter aanvulling der naamlijst van Nederlandsche insekten, in het 14de deel der verhandelingen geplaatst, nevens eene voorafgaande schets van het insekten-stelsel van Latreille, volgens hetwelk deze lijst gesteld is.— Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem 15: 257-320.
154189
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin