WoRMS banner
Add search provider Add provider
Twitter: Latest updates @WRMarineSpecies

WoRMS source details

NameAnslijn, N., 1826. Lijst van insekten in den omtrek van Haarlem gevonden, ter aanvulling der naamlijst van Nederlandsche insekten, in het 14de deel der verhandelingen geplaatst, nevens eene voorafgaande schets van het insekten-stelsel van Latreille, volgens hetwelk deze lijst gesteld is.— Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem 15: 257-320.
SourceID154189
Type Publication
Taxa
(1)
Checked: verified by a taxonomic editorPalaemon communis Anslijn, 1826 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorPalaemon adspersus Rathke, 1837 (original description)
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
 [Back to search]