WoRMS source details

De Vooys, C.G.N.; Dapper, R.; van der Meer, J.; Lavaleye, M.S.S.; Lindeboom, H.J. (2004). Het macrobenthos op het Nederlands Continentale Plat in de Noordzee in de periode 1870-1914 en een poging tot vergelijking met de situatie in de periode 1970-2000. NIOZ-rapport, 2004-2. Nedelands Instituut voor Onderzoek der Zee: The Netherlands. 76 pp
132108
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin