WoRMS banner
Add search provider Add provider
Twitter: Latest updates @WRMarineSpecies

WoRMS source details

NameThorell, T. (1864). Om tvenne Europeiska Argulider; jemte anmärkningar om Argulidernas morfologi och systematiska ställning, samt en öfversigt af de för närvarande kända arterna af denna familj. Oefversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademien Förhandlingar, Stockholm 1864(1):7-72, pls. 2-4.
SourceID117253
AuthorsThorell, T.
Year1864
TitleOm tvenne Europeiska Argulider; jemte anmärkningar om Argulidernas morfologi och systematiska ställning, samt en öfversigt af de för närvarande kända arterna af denna familj.
JournalOefversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademien Förhandlingar, Stockholm
Suffix1864(1):7-72, pls. 2-4.
Type Publication
NoteThe World Of Copepods (T. Chad Walter)
Taxa
(1)
Checked: verified by a taxonomic editorBranchiura (original description)
Export toRIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
 [Back to search]