BeRMS note details

Group description
Dutch
dut
De vaatplanten zijn landplanten met een heel grote diversiteit. Ze hebben allen een wortel, stengel, bladeren en – soms heel onopvallende – bloemen. Alle vaatplanten planten zich voor door middel van zaden in de vruchten. Planten zorgen door fotosynthese voor het overgrote deel van alle energie in een ecosysteem, waar de meeste dieren en andere organismen afhankelijk van zijn. Planten zijn de belangrijkste producenten in de meeste ecosystemen op het land en vormen de basis van de voedselketens in ecosystemen. De wortels van een plant spelen bovendien een belangrijke rol in de ontwikkeling van de bodem en het voorkomen van erosie.
VLIZ Belgian Marine Species Consortium 
Date
action
by
2012-06-26 12:12:20Z
created